هک

ساخت ویروسهای بی خطر کامپیوتری

Virus [640x480] [640x480]

اسکریپ های vbs به صورت کد هایی تعریف می شود که کاربر های متفاوتی دارند اقلب با فعال شدن این کد ها فکر می کنند ویروس هستند که قابلیت خراب کاری و پخش شدن ندارند فقط برای ترساندن دوستان یا آشنایان به درد می خورد : )

ادامه نوشته »
فلزیاب