معرفی یک سورس کد کاربردی به زبان سی شارپ

معرفی یک سورس کد کاربردی به زبان سی شارپ ( 2019 ) | به کمک این سورس کد قادر هستید تا فایل ها را از سیستم خود استخراج کرده و در لیست باکس فرم نمایش دهید …

سورس کد کاربردی به زبان #C


سورس کد برنامه ( استخراج فایل ها و نمایش در لیست باکس فرم ) :

private void listBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
string [] allfiles = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop,
false);
int n = allfiles.Length;
for (int i = 0; i < n; i++)
listBox1.Items.Add(allfiles[i]);
}
private void listBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
{
if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
e.Effect = DragDropEffects.All;
else
e.Effect = DragDropEffects.None;
}

توضیحات :

در تابع اول Filename ها درون یک String ذخیره شده و به لیست باکس افزوده میشوند .

اما قبل از آن تابع دوم باید Set شود ؛ این تابع میگوید که هر نوع فایلی را قبول کن .

در تابع دوم DataFormat نوع فایل را نمایش میدهد و FileDrop به معنی نوع فایل است .

نکته : خاصیت AllowDrop لیست باکس را True نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *