سورس پیدا کردن یک مقدار در آرایه و حذف آن در ++C

سورس پیدا کردن یک مقدار در آرایه و حذف آن در زبان برنامه نویسی ++C | با کینگ لرن همراه باشید و کینگ لرن را به دوستان خود معرفی کنید …

پیدا کردن یک مقدار در آرایه و حذف آن در ++C


سورس پیدا کردن یک مقدار در آرایه و حذف آن در زبان برنامه نویسی ” سی پلاس پلاس ” :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int nhapmang(int a[100], int n)
{
int i;
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(“Element %d: “,i);
scanf(“%d”,&a[i]);
}
}
int inmang(int a[100], int n)
{
int i;
printf(“Array: “);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(“%4d”,a[i]);
}
}
int demsophantu(int x, int a[100], int n)
{
int d=0, i;
for(i=0;i<n;i++)
{
if(a[i]==x)
{
d++;
}
}
return d;
}
int main()
{
int a[100],d,x,n,i,j;
A:
printf(“\n\nNumber of array elements: “);
scanf(“%d”,&n);
nhapmang(a,n);
inmang(a,n);
printf(“\nEnter a value wants count and delete: “);
scanf(“%d”,&x);
d=demsophantu(x,a,n);
printf(“%d have %d in array.\n”,x,d);
for(i=0;i<n;i++)
{
if(a[i]==x)
{
for(j=i;j<n;j++)
{
a[j]=a[j+1];
}
i=i-1;
}
}
printf(“Array after deleteing %d: “,x);
for(i=0;i<n-d;i++)
{
printf(“%4d”,a[i]);
}
getch();
goto A;

}

 

یکی از موارد بسیار مهم در تمام زبان های برنامه نویسی توانایی کار با آرایه هاست که بسیار کاربردی و جذاب میباشد ، شما میتوانید یک مقدار را در آرایه پیدا کنید و اقدام به حذف آن نمایید ؛ در واقع عملیات جستجو نیز در پروژه ی بالا پیاده سازی شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *