linux2017

راهي بسيار ساده جهت افزایش سرعت اینترنت در سيستم عامل لینوکس | با کينگ لرن همراه باشيد …

افزایش سرعت اینترنت در لینوکس

 

ابتدا یک پنجره ترمینال باز کنيد : Ctrl+t

زماني که ترمینال را باز کردید دستور زیر را وارد کنيد و بعد از آن نيز پسورد خود را وارد کنید :

sudo su

سپس دستور زیر را وارد کنيد :

sudo gedit /etc/modprobe.d/bad_list

با وارد کردن دستور بالا یک فایل تکست باز میشود , به انتهای این فایل برويد و این دستور را در یک خط مجزا تایپ کنید :

alias net-pf-10 off

فایل را ذخيره کرده و  از ترمينال خارج شويد.

در اين مرحله دستور زیر را وارد کنید :

sudo gedit /etc/sysctl.conf

سپس در آخرين مرحله ، اطلاعات زیر را داخل فايل باز شده کپی کنید و فایل را save کنید :


net.core.rmem_default = 524288
net.core.rmem_max = 524288
net.core.wmem_default = 524288
net.core.wmem_max = 524288
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 87380 524288
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 524288
net.ipv4.tcp_mem = 524288 524288 524288
net.ipv4.tcp_rfc1337 = 1
net.ipv4.ip_no_pmtu_disc = 0
net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.tcp_fack = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_ecn = 0
net.ipv4.route.flush = 1


سپس بعد از اینکه فایل بالا را ذخيره کرديد و بستید ، داخل ترمینال دستور زیر را وارد کنید تا فایل بالا یکبار اجرا و تغييرات اعمال بشود :

sudo sysctl -p

در انتها نيز سيستم را ری استارت کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *