با استفاده از این ترفند کاربردی میتوانید آخرین تاریخ و زمان خاموش شدن کامپیوتر خود را مشاهده کنید ؛ با کینگ لرن همراه باشید …

مشاهده آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر

برای فهمیدن آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر چند راه وجود دارد که میخواهیم ساده ترین راه ممکن را به شما دوستان آموزش دهیم !
ابتدا ویرایشگر Notepad ویندوز را اجرا کنید و سپس کد زیر را در Notepad خود وارد کنید :

 

 

strValueName = “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\” _
& “ShutdownTime”
Set oShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
Ar = oShell.RegRead(strValueName)
Term = Ar(7)*(2^56) + Ar(6)*(2^48) + Ar(5)*(2^40) + Ar(4)*(2^32) _
+ Ar(3)*(2^24) + Ar(2)*(2^16) + Ar(1)*(2^8) + Ar(0)
Days = Term/(1E7*86400)
WScript.Echo ” Akharin Tarikh va Zamaneh Khamoosh Shodaneh Computer (www.king2net) = ” & CDate(DateSerial(1601, 1, 1) + Dayss)

پس از وارد کردن کد های بالا ، به منوی File رفته و روی Save As کلیک کنید.

 

سپس برای فایل خود یک نام انتخاب کنید و آن را با پسوند vbs. ذخیره کنید. ( برای مثال : kingLearn.vbs )

در مرحله ی آخر فایل را ذخیره کنید ؛ اکنون به محل ذخیره ی فایل بروید و روی آن کلیک کنید ، مشاهده میکنید که پنجره ای باز خواهد شد که در آن آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر نمایش داده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.