مقایسه 25 زبان برنامه نویسی محبوب

مقایسه 25 زبان برنامه نویسی محبوب ( به همراه مثال + 2019 ) | در این پست 25 زبان برنامه نویسی را به وسیله مثال هایی با هم مقایسه کرده ایم …

مقایسه 25 زبان برنامه نویسی محبوب


سورس کد های چاپ عبارت Hello World در 25 زبان برنامه نویسی مختلف :

1_ C Programming

#include
int main(void)
{
puts(“Hello, world!”);
}


2_ C++ Programming

#include
int main()
{
std::cout « “Hello, world!”;
return 0;
}


3_ C# Programming

using System;
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Hello, world!”);
}
}


4_ JAVA Programming

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame();
frame.setTitle(“Hi!”);
frame.add(new JLabel(“Hello, world!”));
frame.pack();
frame.setLocationRelativeTo(null);
frame.setVisible(true);
}
}


5_JavaScript

document.write(‘Hello, world!’);


6_ Python Programming

print “Hello, world!”


7_ Pascal Programming

program HelloWorld;
begin
WriteLn(‘Hello, world!’);
end.


8_ Ruby

puts “Hello, world!”


9_ Visual Basic .NET

Module Module1
Sub Main()
Console.WriteLine(“Hello, world!”)
End Sub
End Module


10_ MatLab

disp (‘Hello, world!’)


11_ Swift

println(“Hello, world!”)


12_ jQuery

$(“body”).append(“Hello world!”);


13_ Bash

echo “Hello World”


14_ Perl

print “Hello, world!”;


15_ Basic

PRINT “Hello, world!”


16_ Objective C

#import
#import
int main(void)
{
NSLog(@”Hello, world!”);
return 0;
}


17_ XSLT

Hello World


18_ CoffeeScript

console.log ‘Hello, world!’


19_ Logo

print [Hello, world!]


20_ VBS

MsgBox “Hello, World!”


21_ Clipper

? “Hello World”


22_ Delphi

program HelloWorld;
begin
Writeln(‘Hello, world!’);
end.


23_ Julia

println(“Hello world!”)


24_ Processing

void setup()

{
println(“Hello, world!”);
}


25_ R

cat(‘Hello, world!’)


-همانطور که میبینید در ظاهر کوتاه ترین و ساه ترین زبان های برنامه نویسی ، زبان های XSLT و Julia هستند .

-همچنین کد نوشتن در زبان برنامه نویسی JAVA کمی پیچیده تر و طولانی تر از زبان های دیگر است .


-امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *